Wykaz zadań przyjętych do realizacji na prowadzonej inwestycji budowy hospicjum w Tarnobrzegu w 2022 r.

Fundacja Parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnobrzegu ‘’CIEPŁO I SERCE „ uwzględniając pomoc finansową Miasta Tarnobrzeg w formie dotacji inwestycyjnej w wysokości 450 000 zł oraz pozostałe środki finansowe przyjmuje do realizacji na prowadzonej inwestycji budowy hospicjum w Tarnobrzegu między innymi następujące zadania:

< wykonanie ostatniego zakresu kanalizacji deszczowej pod potrzeby odprowadzania wód opadowych z powierzchni dachu budynku hospicjum wraz z drenażem,

< wykonanie odcinka ogrodzenia nieruchomości o długości około 180 m,

< rozbiórka przybudówki do istniejącego budynku byłego Kółka Rolniczego, który planowany jest do adaptacji z przeznaczeniem na hostel,

< adaptacja instalacji przyłącza gazowego rozbieranej przybudówki,

< zakres prac na wewnętrznych instalacjach elektrycznych związanych z kompleksowym uzbrojeniem we wszystkich pomieszczeniach hospicjum łącznie z kaplicą ( między innymi montaż gniazd, wyłączników, punktów oświetleniowych i pozostałego osprzętu i części instalacji ),

< wykonanie kolejnego etapu oświetlenia zewnętrznego ( część frontowa budynku ),

< wykonanie nawierzchni drogi pożarowej przy budynku hospicjum drugi, końcowy etap, wykonanie utwardzenia skweru oraz wykonanie opaski wokół całego budynku hospicjum,

< wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej wraz z projektem, systemu telewizji przemysłowej, wewnętrznej sieci komputerowej, nagłośnienia we wszystkich pomieszczeniach, wykonanie instalacji systemu przyzywowego , instalacji telewizyjnej RTV,

< wykonanie robót ziemnych, lokalne przemieszczanie mas ziemnych, niwelacja terenu, plantowanie terenu i przygotowanie terenu pod potrzeby urządzenia zieleni terenu hospicjum,

< aktualizacja typizacji i wyceny urządzeń sanitarnych w odniesieniu do wymogów sanitarnych i warunków rynkowych pod potrzeby wyposażenia pomieszczeń sanitarnych budowanego hospicjum,

< pozostałe w ramach możliwości posiadanego budżetu.