DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Nazwa zadania: Budowa hospicjum paliatywnego w Tarnobrzegu

Wartość dofinansowania: 914 204,00 zł

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 26.04.2023 r.

Krótki opis zadania: Fundacja Parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnobrzegu ‘’CIEPŁO I SERCE ‘’ od 2015 r. prowadzi budowę hospicjum paliatywnego w Tarnobrzegu. Placówka ta ze względów społecznych jest bardzo potrzebna w regionie. Fundacja podejmuje starania pozyskania środków zewnętrznych w celu zakończenia budowy, wykonania bazy pod potrzeby świadczenia usług opieki paliatywnej dla około 30 pacjentów.