O Nas

Fundacja pod nazwą „Fundacja Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. i Parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnobrzegu – Ciepło i Serce” została ustanowiona przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. i Parafię Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnobrzegu. Rejestracja w Krajowym rejestrze Sądowym nastąpiła w dniu 10 stycznia 2007 r.

Celem Fundacji jest finansowe, merytoryczne i organizacyjne wspieranie form świadczenia pomocy zdrowotnej, w szczególności udzielanej przez osoby prawne, instytucje – niesienie pomocy społecznej osobom w trudnej sytuacji życiowej i ich rodzinom oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, działalność charytatywna, ochrona i promocja zdrowia, działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, nauka, edukacja i oświata, w szczególności w zakresie ochrony zdrowia, działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, promocja i organizacja wolontariatu.
W związku z rezygnacją ECO Tarnobrzeg Spółka z o.o. w Tarnobrzegu (następca Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Tarnobrzegu) z wszystkich funkcji przysługujących Spółce w Fundacji, w dniu 9 grudnia 2014 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym zarejestrowane zostały stosowne zmiany. Zmianie uległa nazwa na  Fundacja Parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnobrzegu – „Ciepło i Serce”, dokonano korekty w treści statutu oraz zlikwidowano dotychczas funkcjonujący organ nadzoru w postaci Komisji Rewizyjnej.

Pod koniec 2010 r., dzięki życzliwości ówczesnego Prezydenta Tarnobrzega Jana Dziubińskiego, Fundacja nabyła od Miasta za symboliczną kwotę nieruchomość gruntową o pow. 1,56 ha położoną w Tarnobrzegu – Miechocinie przy ul. Krzywej, z zamiarem budowy hospicjum paliatywnego. Po sporządzeniu niezbędnej dokumentacji, uzyskaniu stosownych uzgodnień i pozwoleń, w drugiej połowie 2015 r. rozpoczęto budowę, nad którą patronat objął nieodżałowanej pamięci ks. Prałat Michał Józefczyk – Proboszcz Parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnobrzegu.

Część robót jest wykonywana metodą gospodarczą, generującą relatywnie małe koszty, część realizowana jest przez firmy specjalistyczne. Praktycznie całość do tej pory uzyskanych  środków na budowę pochodzi z darowizn oraz z przekazanego na rzecz Fundacji 1,5 % podatku dochodowego, co w zasadzie stanowi jedyne źródło finansowania.
Zarząd Fundacji prowadzi szeroką akcję informacyjno-reklamową mającą na celu pozyskanie darczyńców, również tych,  którzy przekazaliby na rzecz Fundacji 1,5 % swojego podatku przy rocznym rozliczeniu podatkowym. Przychody z tego tytułu są jednak na poziomie, który nie pozwala na stosunkowo szybkie zakończenie budowy.

FUNDACJA HOSPICYJNA

Please support the fundation by making a donation which will help us continue building the Hospice. Make a direct payment or send us a cheque.
Name of the bank: Bank Spółdzielczy o/Tarnobrzeg
Swift code bank „POLUPLPR PL 98 9434 0002 2001 1000 0560 0001

Our address:
Fundacja Parafii pw. Matki Bożej Niustającej Pomocy w Tarnobrzegu -„Ciepło i Serce”
ul. Konstytucji 3 Maja 11,
39-400 Tarnobrzeg, POLAND

DAROWIZNA NA RZECZ FUNDACJI

Aby wesprzeć dzieło budowy Hospicjum, przekaż 1,5 % podatku na rzecz Fundacji „Ciepło i Serce
 
 
KRS 0000271640
Bank Spółdzielczy o/Tarnobrzeg
Nr konta: 98 9434 0002 2001 1000 0560 0001
e-mail cieploiserce@tbg.net.pl
„Młosierdzie jest drogą prowadzącą do Boga do człowieka i tylko dzieki miłosierdziu świat może stawać sie lepszym. Wśród tych wszystkich, którym chcemy okazywać  miłosierdzie są ludzie dotknieci chorobą nowotworową. Pragnę bysmy stanęli w pierwszej linii tych, którzy chcą ich wspomagać, dlatego rozpoczeliśmy budowę oddziału paliatywnego w Hospicjum w Miechocinie”
Ks. Prałat Michał Józefczyk
29 stycznia 2016 r.