WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PROWADZONYCH NA TERENIE BUDOWY HOSPICJUM W TARNOBRZEGU PRZY UL. KRZYWEJ W 2023 ROKU

Zewnętrzna pomoc finansowa:

W wyniku starań w 2022 roku Fundacja pozyskała zewnętrzne środki inwestycyjne na kontynuowanie inwestycji w 2023 roku:

1. Samorząd Województwa Podkarpackiego na lata 2023 -2025 – 914 tys. zł

2. Samorząd Miasta Tarnobrzega – 500 tys. zł

3. ZAKŁADY CHEMICZNE ‘’ Siarkopol’’ TARNOBRZEG Sp. z o.o. – 15 tys. zł

Wykaz zadań inwestycyjnych przeznaczonych do realizacji w 2023 roku według prowadzonych postępowań publicznych:

  • wyposażenie w przybory sanitarne wszystkich pomieszczeń budowanego hospicjum
  • malowanie wewnętrzne wszystkich pomieszczeń, pozostałe prace wykończeniowe, w tym prace wykończeniowe w kaplicy łącznie z nagłośnieniem i posadzką
  • wykonanie zewnętrznej infrastruktury rehabilitacyjnej
  • wykonanie mebli dla Zespołu Żywienia – zaplecze kuchenne
  • urządzenie zieleni na terenie projektowanego hospicjum – realizacja zadania w latach 2023-2025

Uwaga!

Niniejszym uprzejmie informujemy w imieniu Fundacji, że termin zakończenia prowadzonej inwestycji planowany jest na koniec 2025 roku, a uruchomienie działalności Hospicjum planowane jest do końca czerwca 2026 roku.