Hospicjum
Fundacja Ciepło i Serce
Fundacja parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnobrzegu
Fundacja Ciepło i Serce
Podaruj swój 1% podatku
na budowę hospicjum w Tarnobrzeg - Miechocinie

Czym jest Hospicjum?

Hospicjum. Miejsce gdzie może trafić każdy z nas. Dzisiaj zdrowy w pełni sił jutro skazany tylko na innych. Miejsce gdzie opieką objęte są osoby umierające, będące w ostatniej fazie życia, cierpiące z powodu choroby.
Celem opieki hospicyjnej jest stworzenie możliwie komfortowych warunków i zapewnienie dobrej jakości życia, kiedy nie ma możliwości wyleczenia samej choroby. Hospicjum daje nadzieję na przeżycie w pełni czasu, który pozostał. Dzięki temu pojawia się przestrzeń do uzdrowienia relacji i odbudowy związków duchowych między chorym a jego rodziną i bliskimi, na którą zwyczajnie nie było czasu podczas walki z chorobą w trakcie agresywnego leczenia

Podaruj nam swój 1% podatku

PIT Online z PITax.pl dostępny jest dzięki współpracy z IWOP

Aktualności

Gabloty informacyjne Fundacji Ciepło i Serce

W dwóch miejscach na terenie Tarnobrzeg zamontowane zostały gabloty informacyjne Fundacji Ciepło i Serce. W gablotach będą umieszczane bieżące informacje […]

Zdjęcia z budowy – wrzesień 2022

Poniżej znajdą państwo zdjęcia przedstawiające zaangażowanie prac przy budowie hospicjum w Tarnobrzegu – Miechocinie. Fotografie zostały wykonane w pierwszej połowie […]

Hospicjum to życie – rozmowa z dr Anetą Słowik

Rozmowa z ANETĄ SŁOWIK, specjalistką onkologii klinicznej oraz medycyny paliatywnej, lekarką Centrum Onkologicznego w Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich […]

O nas

Fundacja pod nazwą „Fundacja Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. i Parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnobrzegu – Ciepło i Serce” została ustanowiona przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. i Parafię Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnobrzegu. Rejestracja w Krajowym rejestrze Sądowym nastąpiła w dniu 10 stycznia 2007 r.

Celem Fundacji jest finansowe, merytoryczne i organizacyjne wspieranie form świadczenia pomocy zdrowotnej, w szczególności udzielanej przez osoby prawne, instytucje – niesienie pomocy społecznej osobom w trudnej sytuacji życiowej i ich rodzinom oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, działalność charytatywna, ochrona i promocja zdrowia, działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, nauka, edukacja i oświata, w szczególności w zakresie ochrony zdrowia, działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, promocja i organizacja wolontariatu.

Czytaj więcej…