Pliki do pobrania:

Secyfikacja warunków zamówienia dot. montażu urządzeń i przyborów sanitarnych w wymaganych pomieszczeniach budowanego hospicjum

Specyfikacja-warunków zamówienia dot. montażu urządzeń i przyborów sanitarnych w hospicjum – cz.II.

Zestawienie wyposażenia

Wyposażenie w przybory sanitarne pomieszczeń hospicjumUmowa

Informacja zamawiającego

Formularz ofertowy

Odpowiedź Zamawiającego na zapytania wykonawców

Informacja zamawiającego

Wykaz firm biorących udział w postępowaniu

Informacja o wyborze wykonawcy

Adres  strony  internetowej  prowadzonego   postepowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6d214415-0b5b-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

Zamawiający  informuje,  że  zakończone  zostało  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia.  Zamawiający  zawarł  umowę w  sprawie    zamówienia  publicznego  w dniu  21  lipca  2023 r.  z  Wykonawcą:  Zakład  Budowlany  Stanisław   Andrysiewicz;  ADRES ;  ul.  Kopernika  32;   39-400  Tarnobrzeg  /  wynagrodzenie  zgodne  z  ofertą /. Antoni  Sikoń – Prezes  Zarządu  Fundacji