Pliki do pobrania:

Specyfikacji  Warunków  Zamówienia (SWZ)

Specyfikacji  Warunków  Zamówienia – część II (SWZ – część II)

Wykaz projektowanych roślin

Obmiary roślin

Umowa na roboty dot. urządzenia zieleni

Formularze ofertowy: POBIERZ

Pytania i odpowiedzi: POBIERZ PLIK

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie dot. przetargu I

Informacja zamawiającego

Wykaz oferentów

Informacja Zamawiającego o udzieleniu zmówienia usługi w trybie podstawowym

INFORMACJA ZAMAWIAJĄCEGO O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informacja o unieważnieniu postępowania

 Adres  strony  internetowej  prowadzonego   postepowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2ee320d2-06b8-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

Zamawiający  informuje,  że Krajowa  Izba  Odwoławcza Postanowieniem –  sygn.  akt.  KIO  1939/23  postanowiła   umorzyć postępowanie  odwoławcze  wniesione  do  Prezesa Krajowej Izby  Odwoławczej  przez  wykonawcę  Garden  Store  sp.  z  .o.o.  z  siedzibą  w Leżajsku  w  postępowaniu  prowadzonym   przez  zamawiającego  Fundację  Parafii pw.  Matki  Bożej  Nieustającej  Pomocy  w Tarnobrzegu  ” CIEPŁO I  SERCE ”. Antoni  SIKOŃ – Prezes  zarządu  Fundacji