Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA cz. 1

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA cz. 2

Umowa na wykonanie zamówienia

Formularz-ofertowy

Informacja dotycząca planowanego budżetu na realizację zamówienia

Informacja Zamawiającego po otwarciu ofert

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informacja o zakończeniu postępowania na realizację zamówienia pn: ‘’Instalacja urządzeń klimatyzacyjnych hospicjum paliatywnego w Tarnobrzegu ‘’.