Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA – część 1

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA – część 2

Umowa na wykonanie elewacji budynku hospicjum 2024

Formularz-ofertowy

Informacja dotycząca planowanego budżetu na realizację zamówienia

Informacja Zamawiającego po otwarciu ofert

Wybór Wykonawcy na wykonanie elewacji budynku hospicjum

Informacja dla firmy Grzes-Bud

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informacja o zakończeniu postępowania dotyczącego wyboru Wykonawcy na wykonanie: Elewacji budowanego budynku hospicjum w Tarnobrzegu